Şcoala care promovează sănătatea
Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498
COMISII PERMANENTE

Președinte: Prof. CIFU Ana Elena - șef catedră
Secretar comisie: Prof. Matei Cristina Ligia - șef catedră
Membrii: Prof. Vulc Cornel Cristian - director
Prof. Bathori Ioana Emilia – director adjunct
Prof. Ciuchină Liana Manuela – consilier educativ
Prof. Lirca Viorica Felicia – responsabil CEAC
Prof. Moldovan Nelu – șef catedră
Prof. Crăciun Andreea Maria – șef catedră
Prof. Câmpean Emilia – șef catedră
Birou lucru: Sala 10

Președinte: Prof. LIRCA Viorica Felicia – responsabil CEAC
Secretar comisie: Oltean Violeta Marcela - secretar
Membrii: Prof. Dr. Ionescu Felicia Stela
Prof. Zamfir Dorina Gabriela
Inf. Bogdan Romulus Amelian - administrator rețea
Elev Herțuc Alin – reprezentantul elevilor în CA
Uifălean Maria – părinte, reprezentant în CA
Birou lucru: Sala 126

Președinte: Prof. BATHORI Ioana Emilia – director adjunct
Secretar comisie: Prof. Mureșanu Ilinca Smaranda
Membrii: Chichișan Dan Argintel – administrator patrimoniu
Prof. Procopie Andreea Luiza
Prof. Szikszai Bruno Janos
Inst. Zamfir Gabriela Dorina
Birou lucru: Dir. adj.

Președinte: Prof. BATHORI Ioana Emilia – director adjunct
Secretar comisie: Prof. Ciuchină Liana Manuela – consilier
Membrii: Prof. Moldovan Nelu - șef catedră
Adm. Financiar Guță Corina
Birou lucru: Dir. adj.

Președinte: Prof. Dr. IONESCU Felicia Stela
Secretar comisie: Prof. Matei Cristina Ligia
Membrii: Prof. Cîmpean Daniela
Prof. Grozav Gabriel Cornel
Uifălean Maria – părinte
Herțuc Alin – reprezentantul elevilor în CA
Birou lucru: Sala 10


Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu"

Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498