Şcoala care promovează sănătatea
Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498
COMISII OCAZIONALE

Președinte: CHICHIȘAN Dan Argintel - administrator patrimoniu
Secretar comisie: D-na Blaga Carmen Elena – administrator financiar
Membrii: Chichișan Daniela - magaziner
Birou lucru: Administratie


Reprezentanți desemnați de conducerea școlii, grupa sindicală și reprezentantul salariaților ne-membrii de sindicat
Birou lucru: Sala 10

Președinte: Prof. MATEI Cristina Ligia
Secretar comisie: Bibliotecar Bucin Maria Gabriela
Membrii: Prof. Mureșanu Ilinca Smaranda
Prof. Bodan Roxana Cristina
Birou lucru: Sala 10

Președinte: Prof. BATHORI Ioana Emilia - director adjunct
Membrii:Prof. Vulc Cornel Cristian - director
Prof. Dr. Ionescu Felicia Stela – metodist CCD Mureș
Birou lucru: Sala 10

Președinte: CÂMPEAN Emilia
Secretar comisie: Prof. Oprea Sânzîiana Maria
Membrii: Prof. Socol Alegra Carletta
Prof. Pintea Cornel Ștefan
Birou lucru: Sala 118

Președinte: Prof. VULC Cornel Cristian - director
Membrii: Oltean Marcela Violeta – secretar
Birou lucru: Directiune

Președinte: Prof. drd. PAȘCAN Ancuța Loredana
Secretar comisie:Oltean Marcela Violeta – secretar
Membrii: Prof. Moldovan Nelu
Prof. Ciuchină Liana Manuela – consilier educativ
Birou lucru: Sala 10

Președinte: Prof. CIUCHINĂ Liana Manuela – consilier educativ
Secretar comisie: Prof. Goga Otilia Gabriela
Membrii: Prof. Borgovan Ioan
Prof. Borda Gabriela Silvia
Prof. Cîmpean Daniela
Prof. D. Procopie Andreea Luiza
Prof. Brai Ionela
Prof. Pâncă Cosmina
Prof. Suciu Elena
Ped. Haba Paula Alexandra
Birou lucru: Consilier educativ

Președinte: Prof. CIUCHINĂ Liana Manuela – consilier educativ
Secretar comisie: Prof. Cifu Ana Elena
Membrii: Prof. Mureșanu Ilinca Smaranda
Prof. Pâncă Cosmina
Ped. Haba Paula Alexandra
Ped. Suciu Elena
Galiț Sergiu - președinte consiliul elevilor
Sugar Daniela - părinte
Birou lucru: Sala 10


Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu"

Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498